Crossref Citations

1. Festival Ziyaretçilerinin Sosyal Fayda, Sosyal Maliyet ve Memnuniyet Algısının Gelecekteki Katılım Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gönen Alışveriş Festivali Örneği
Orhan DUMAN, Fatih ŞAHİN, İnci Merve ALTAN
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  vol: 10  issue: 3  first page: 2443  year: 2021  
doi: 10.15869/itobiad.912761