Crossref Citations

1. OTEL İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜŞÜNCESİNE İŞLERLİK KAZANDIRMAK: YAPISAL VE YÖNETSEL ÖZELLİKLERİN UYGULAMAYA ETKİSİ
Ceren Gül Artuner Özder
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  year: 2018  
doi: 10.17218/hititsosbil.427220